tirsdag 29. september 2009

September 29, 2009 11:36:34 UT - Mission Day: 5051 - DOY: 272

20:45 UT: SOHO is in contact.
Current station: Canberra DSS-45 until 01:45 UT.
Next: Canberra DSS-34 at 01:45 until 04:45 UT.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar