mandag 15. november 2010

Where is the apology Geraldo? WTC7 discussed on Foxnews

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar